Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
                                                                                           
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Akademia IECC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, tel. 574 068 750, adres e-mail: manager@abakus-center.eu.   
 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia placówki do Programu Pilotażowego Abakus Europe(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Dane osobowe będą przechowywane do końca czerwca 2025 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.    
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak skutkiem odmowy ich podania będzie uniemożliwienie rozpatrzenia formularza  zgłoszeniowego do Programu Pilotażowego Abakus Europe.          
 
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.                                                                                          

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below